23.5.10

വലയിറക്കം


വലക്കണ്ണികളില്‍ ജീവിയ്ക്കാന്‍ മീനുകളും പഠിക്കുമോ? അതു വരെ തുഴഞ്ഞിനിയും നീങ്ങി, വലയിനിയും വീശിയൊരു ജീവിതം.

മറ്റൊരു നഗരക്കാഴ്ച, ബി.ടി.എം. ലേയ്ക്ക്. ബാംഗളൂര്.

5 comments:

അനൂപ് :: anoop said...

വലക്കണ്ണികളില്‍ ജീവിയ്ക്കാന്‍ മീനുകളും പഠിക്കുമോ? അതു വരെ തുഴഞ്ഞിനിയും നീങ്ങി, വലയിനിയും വീശിയൊരു ജീവിതം.

മറ്റൊരു നഗരക്കാഴ്ച, ബി.ടി.എം. ലേയ്ക്ക്. ബാംഗളൂര്.

mebin said...

Enthuvadae Ethu...

ഒഴാക്കന്‍. said...

:)

ദീപുപ്രദീപ്‌ said...

നല്ല കണ്സെപ്റ്റ് , നല്ല ചിത്രം.

അനൂപ് :: anoop said...

നന്ദി.